Privatlivspolitik

1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

B-Wild A/S

Rosengården 12

1174 København K

CVR-nr. 34 61 15 13

 --------

Mail: mail@b-wild.dk

Telefon: +45 33 36 10 80

 

2. Hvad bruges dine oplysninger til

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

- Levering af aftalte ydelser/vare/services.

- Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester.

- Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker // Målrette relevante tilbud.

- Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services.

- I forbindelse med eventuelt opståede retskrav.

 

Bemærk venligst at meddelelsen af personoplysninger kan være et krav i henhold til en kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter og services medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

 

3. Hvilke oplysninger behandler vi om dig

 Vi behandler kun oplysninger om dig til de formål nævnt under punkt 2.

 Omfanget af de oplysninger der behandles, vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at opnå det pågældende formål.

 

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig: 

Almindelige oplysninger:

- Almindelige kontaktoplysninger (Såsom navn, e-mail, telefonnummer og adresse)

- Køn og Alder

- Billeder

- Geolocation

- Betalingsoplysninger

- Købshistorik

- Cookie-oplysninger

- IP-adresse

- Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag

 

Følsomme oplysninger:

Hvis du i forbindelse med en klagesag afgiver helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger, behandles de oplysninger som er nødvendige for behandlingen af din sag. Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke.

 

4. Hvordan indsamler vi data om dig

De data vi behandler om dig, vil oftest være indsamlet direkte fra dig. Vi kan behandle oplysninger om dig indsamlet hos tredjeparter, såsom: Online kilder, eks. sociale medier som Instagram og Facebook.

Hvis vi behandler oplysninger om dig indsamlet fra tredjeparter, giver vi dig en underretning som indeholder kontaktoplysningerne på den dataansvarlige, formålene med behandlingen, retsgrundlaget, de berørte kategorier af personoplysninger m.v.

 

5. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger

Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.

Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

- Dit udtrykkelige samtykke.

- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er parti, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.

- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler B-Wild A/S.

- Behandlingen er nødvendig for, at B-Wild A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse.

 

Legitime interesser kan udgøre;

- Løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier.

- For at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.

 

6. Hvem kan vi dele dine oplysninger med

 Vi kan dele oplysninger om dig med:

- Vores leverandører

- Vores partnere og internt i koncernen.

- Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom GoogleAnalytics, Facebook Buinessmanager eller YouTube.

- Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

- Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål, at bekæmpe (organiseret) online svindel.

 

Såfremt vi deler oplysninger om dig med tredjeparter i markedsføringsøjemed, deler vi alene de almindelige oplysninger, du selv har indtastet på b-wild.dk.

 

7. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA

Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.

Såfremt dine personoplysninger behandles af en udbyder i et andet land, sikrer B-Wild A/S, at udbyderen alene behandler dine oplysninger i henhold til B-Wild A/S instruks samt at oplysningerne i øvrigt behandles under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Såfremt vi overfører personoplysninger til en databehandler placeret uden for EU/EEA, behandles dataene alene til de formål, der er nævnt under punkt 2.

 

Vi overfører kun dine persondata til udlandet såfremt:

- Kommissionen har fastslået at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller

- Overførslen baseres på en aftale der effektivt sikre dine rettigheder samt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

 

8. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger

B-Wild A/S sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for, at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til.

 

9. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet

Hos B-Wild A/S gør vi vores bedste for, at passe godt på dine personoplysninger.

Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

 

10. Hvilke rettigheder har du

 Som kunde hos B-Wild A/S har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

- Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til B-Wild A/S i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.

- Mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

- Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.

 

Som kunde hos B-Wild A/S har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for, at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos B-Wild A/S slettet.

Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende:

 

- Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen)

- Du ønsker ikke at modtage direkte markedsføring

- Oplysningerne viser sig at være urigtige

- Oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet

- Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

 

Hvis du mener at B-Wild A/S behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for, at indgive en klage til det Danske Datatilsyn.